Tag Archives: ชุดว่ายน้ำ

ชุดว่ายน้ำกับนักกีฬา

เมื่อพูดถึงว่ายน้ำไม่ว่าเราจะว่ายน้ำเพื่อสุขภาพหรือว่ายน้ำเพื่อการแข่งขันของกีฬา ไม่เพียงแต่การฝึกฝนการว่ายน้ำเพียงอย่างเดียวที่จะต้องใส่ใจ รวมถึงอุปกรณ์หลักของนักกีฬาคือชุดว่ายน้ำ

ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้การดูแลรักษาชุดว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน คงทน เพราะราคาชุดว่ายน้ำย่อมเป็นที่รู้จักกันว่าไม่ธรรมดา อันดับแรกเราควรรู้ว่าชุดว่ายน้ำที่เราเลือกควรใช้วัสดุอะไร หากเป็นเสื้อยืดสำหรับสวมใส่อาจจะต้องเน้นเป็นผ้า Cotton เพื่อความนุ่มสบาย Continue reading ชุดว่ายน้ำกับนักกีฬา