ทักษะในการเล่นวอลเลย์บอล

ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและฝึกฝนทักษะในการเล่น และควรต้องปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ได้ฝึกไว้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีการเล่นที่ผิดพลาด

Continue reading ทักษะในการเล่นวอลเลย์บอล