สาเหตุที่คนไม่เล่นกีฬาเพราะขี้เกียจ

มีก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากที่ไม่ได้เล่นกีฬา นี้ไม่สามารถดำเนินการต่อ ไม่มีเหตุผลที่ดีพอที่จะไม่เล่นกีฬาเป็น ประเทศของเราไม่มากที่ดีสำหรับโลก มันเป็นเวลาที่เราทำในสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราแต่ละคนได้เป็นอย่างดี Continue reading สาเหตุที่คนไม่เล่นกีฬาเพราะขี้เกียจ