ทักษะในการเล่นวอลเลย์บอล

ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและฝึกฝนทักษะในการเล่น และควรต้องปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ได้ฝึกไว้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีการเล่นที่ผิดพลาด

ผู้เล่นจะต้องถามตัวเองได้ว่า ทำอะไรผิดพลาดไป และปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการเล่นด้วยตัวเองก่อน ซึ่งผู้เล่นระดับธรรมดาส่วนใหญ่มักจะคิดเสมอว่าตนเองทำได้ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องมีการแก้ไขอะไร ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้เล่นที่มีความคิดแบบนี้ไม่สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ และเป็นได้แค่เพียงผู้เล่นระดับธรรมดาเท่านั้น

สำหรับทักษะต่างๆจะสามารถแยกเป็นส่วนๆ เช่น การเสริฟ การส่งลูก การเซ็ต การตบ และการรับเป็นต้น แต่ขอเสนอทักษะการเสริฟอย่างเดียวก่อน ดังนี้

การเสริฟ (Serving) สำหรับทักษะการเสริฟที่ดีคือ การทรงตัวและการโยนบอล ผู้เล่นจะต้องรักษาการทรงตัวให้ดีขณะเสริฟบอล ตามองไปที่ลูก มองจุดที่จะให้บอลตกลงที่ฝ่ายตรงข้าม ตั้งสมาธิให้ดี โยนบอลและเสริฟออกไป สำหรับความเร็วก็กำหนดได้ตามความต้องการ ทั้งนี้การเสริฟเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้เร็วและง่าย แตกต่างจากการฝึกทักษะอื่น และหากฝึกดีๆลูกเสิร์ฟที่ส่งไปจะมีพลังและประสิทธิภาพสามารถข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้และชิงความได้เปรียบเป็นผู้คุมเกมส์การเล่นได้ดีอีกด้วย สำหรับการเสริฟ แบ่งได้ 5 ลักษณะคือ การเสริฟมือล่าง การเสริฟมือบน การเสริฟบอลลอย  การกระโดดเสริฟบอลลอย  และการกระโดดเสริฟตบ