การคลายเครียดกีฬาว่ายน้ำ

การว่ายน้ำนั้นได้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมาแล้วเพราะการว่ายน้ำนี้สามารถช่วยให้เราได้พ้นกับภัยอันตรายต่างๆได้ไม่ว่าจะเกิดการน้ำท่วมหลบหนีสัตว์ร้ายบนบกหรือจะรวมไปถึงการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิติ และความเป็นอยู่และการว่ายน้ำนี้ยังเป็นการคลายเครียดของคนยุคนั้นได้อีกไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำ การว่ายน้ำ การว่ายแข่งกัน การแข่งขันว่ายน้ำนี้เองทำให้มนุษย์ยุคก่อนได้มีความสนุกเพลิดเพลินเป็นอย่างมากและได้แข่งกันว่ายน้ำเพื่อความสนุกกันเรื่อยมาจนได้มีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมนุษย์เรามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นการว่ายน้ำนี้เองจนได้มีการแข่งขันว่ายน้ำขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ที่เมืองวูลวิช บาร์ท ใกล้กับกรุงลอนดอน นะเองในปี 2416การแข่งขันครั้งนั้นมีการแข่งขันเพียงแบบเดียวคือแบบฟรีสไตล์โดยผู้ว่ายน้ำแต่ละคนจะว่ายแบบใดก็ได้ ในการแข่งขันครั้งนี้แต่มายุคปัจจุบันนี้เขาได้พัฒนาและดัดแปลงกันมาเรื่อยจนกลายมาเป็นการแข่งขันที่มีผลแพ้และชนะกันแล้วในสมัยนี้

ประโยชน์ที่ได้จากกีฬาว่ายน้ำด้านการแข่งขันว่ายน้ำจะมีการแข่งขันกันเพื่อเปรียบเทียบทักษะระหว่างสมาชิกด้วยกันมีความรู้สึกว่ามีความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆส่วนในเรื่องความปลอดภัยก็คือทำให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและคนอื่นได้ และเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นจึงจะทำให้เกิดประโยชน์กับทุกคนยิ่งนัก